top of page

הישגים מתקופת המלחמה ובמתווה הפיצויים בפרט:

שמירה על נשים הרות

שמירה על נשים בהריון, כך שדמי האבטלה יחושבו בהתאם לחודשים לפני היריון. כמו כן, הוספנו התייחסות לנשים עצמאיות שהיו בהריון, כך שיחושב להן בדרך אחרת תקופת הזכאות

סיוע לעמותות

הרחבנו את היקף המלכ"רים הזכאים לפיצויים במסגרת המתווה, כך שמלכ"רים עם היקף תרומות גדול יותר יהיו זכאים לפיצוי

הורים לילדים עם מוגבלויות

הוספנו את ההורים לילדי המסגרות התעסוקתיות לילדים עם מוגבלות כמוגנים מפני פיטורים בחוק ההגנה על עובדים בשעת חירום. בנוסף, במתווה הפיצויים - הקלה בתנאי אבטלה לאנשים עם מוגבלויות

עצמאיים ועסקים קטנים

הגדלנו את המענקים לעצמאים ולעסקים קטנים עם מחזור מתחת ל-300 אלף שקלים, כך שיגיע לרמה של כמעט 50% פיצוי, וגם הורדנו את סף הכניסה למתווה לעסקים עם מחזור של 12 אלף שקלים.. בנוסף הכנסנו התייחסות לעצמאים שפועלים בשיטת שוטף +30, כך שייקבלו פיצוי בהתאם לחודשים העוקבים.

תוספת יישובים

הוספת היישובים הבאים לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום: אופקים, נתיבות, גבולות, צאלים ואורים 

בנות ובני זוג למילואימניקים

הוספנו התייחסות יחד עם פנינה תמנו שטה לבנות ובני זוג למשרתי מילואים, כך שיוכלו לצאת לחל"ת יזום אם הן אמהות לילד עד גיל 16 או ילד שלומד במסגרת חינוך מיוחד.

ההישגים שאני הכי גאה בהם:

IMG_8754.png

✓ יצירת רשת בטחון סוציאלית של 900 מליון ש"ח כמענה לעליית גיל הפרישה

✓ הכפלת מענקי העבודה מ-800 ש"ח ל-1600 ש"ח

✓ מניעת פינוי 1,100 משפחות מהדיור הציבורי

✓ הקצאת מאות מליונים לתקציב שיפוץ והשמשה של 900 דירות בדיור הציבורי

✓ העלאת קצבת הפנסיה ב-1.2% בעקבות מאבק ברשות שוק ההון

✓ הקמת השדולה להבראת מפרץ חיפה והובלת החלטת הממשלה לפינוי המפרץ

✓ הקמת לשכה פרלמנטרית חיפאית לקבלת פניות ציבור מתושבי חיפה, הקריות והצפון

✓מאבק לשיפור הרפורמה בחקלאות

✓ הקמת הרשות הלאומית למאבק בעוני

 ✓העברה בקריאה טרומית את חידוש חוק זכויות הרכישה של דיירי הדיור הציבורי (חוק רן כהן) 

✓ שותפה בהגבלת ביטוחי המנהלים לפעמיים שכר ממוצע במשק

✓השקפת יומן הפגישות שלי

IMG_0821.jpg

חוקים והישגים.

שיאנית החקיקה של סיעת העבודה לכנסת ה-24.

80 חוקים שיזמתי

139 חוקים שאני חתומה עליהם

11 חוקים שעברו בקריאות השונות

2 חוקים שנכנסו לספר החוקים של ישראל

11 החוקים שהצלחתי להעביר בקריאות השונות:

shield-check-free-icon-font (1).png

זכאות לדמי מחלה מלאים לחולי סרטן ומחלות כליה החל מהיום הראשון.

ban-free-icon-font.png

שלילת תקציבים ממוסדות חינוך מפלים

hand-holding-heart-free-icon-font.png

הרחבת המסלול המקוצר לחייבים בהוצאה לפועל

users-alt-free-icon-font.png

ועדה לטיפול במשפחות נעדרים אזרחיי

sensor-on-free-icon-font.png

חובת איזוק אלקטרוני לעברייני אלימות במשפחה

ban-free-icon-font.png

הגבלת ביטוחי המנהלים לפעמיים שכר ממוצע במשק

hand-holding-heart-free-icon-font.png

הקמת רשות לאומית למאבק בעוני

home-free-icon-font.png

חידוש חוק זכויות הרכישה של דיירי הדיור הציבורי (חוק רן כהן)

doctor-free-icon-font.png

הכרה בצעירים חסרי עורף משפחתי

wallet-free-icon-font.png

העלאת שכר המינימום ל-40 ש"ח לשעה

steering-wheel-free-icon-font.png

ביטול שלילת רישיון הנהיגה לחייבים בהוצאה לפועל

home-free-icon-font.png

פיצוי תושבי גבעת עמל

bottom of page